Histori te profeteve

Historia e Nuhut

01/07/2008 11:33
NUHI E FTOI POPULLIN E TIJ NE BESIMIN NDAJ ZOTI   Në kohën e Nuhut,njerëzit jetonin shumë gjatë,për shkak se në tokë banonim pak njerëz dhe po të kishin jetëgjatësin tonë,do të zhdukeshin.Nuhu ishte 50 vjeç,kur Allahu e dërgoi tek populli i tij.Ai qëndroi në mesin e tyre rreth 950 vite. Së...
>>

Historia e Hudit

01/07/2008 11:32
BANESAT E POPULLIT TE ADIT DHE ADHURIMI I TYRE   Banesat e popullit të Adit ndodheshin në tokën e quajtur Ahkaf,që ndodhet në Jemen dhe domethënia është:rërë e dendur,ku sot vërejm se shumë nga banesat e popullit të Adit janë në shkretëtira,në vende ku nuk ka asgjë përveç rërës së nxehtë e...
>>

Historia e Shuajbit

01/07/2008 11:30
KRIMET DHE AUDHURIMET E POPULLIT TE MEDJENIT   Populli i Medjenit ishte një popull i ulët,mashrrues dhe i pabesë.Disa nga punët e tyre të fëlliqura ishin: -Mashtrimi në matje dhe në peshore, ngaqë profesioni tyre ishte shitëblerja,ata mashtronin në peshë çdokënd,që vinte për të...
>>

Historia e Musait

01/07/2008 11:01
Priftërinjët dhe magjistarët e kishin paralajmëruar Faraonin se nga populli i Izraelit do të lindte një djalë,që do të sillte shkatërrimin e tij.Prandaj,Faraoni urdhëroi që të vritej çdo djalë,që do të lindte nga populli i Izraelit.   Populli i Faraonit kërkoi nga ai që të mos bënte një gjë të...
>>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja