Shkence

Mrekullitë shkencore të Kur'anit

03/05/2010 13:08
 Katërmbëdhjetë shekuj më parë, Zoti zbriti Kur’anin për njerëzimin si udhëzues. Ai thërriste njerëzit të drejtoheshin drejt të vërtetës duke u mbështetur tek ky libër. Që nga dita e zbritjes së tij e deri në ditën e Gjykimit, ky Libër i fundit Hyjnor dhe Praktika e Profetit tonë, paqja qoftë mbi të, do të mbeten udhëzuesit e njerëzimit. Stili i pakrahasueshëm i Kur’anit dhe urtësia superiore e tij janë prova të qarta se ai është fjala e Zotit. Për më tepër, Kur’ani ka shumë veçori mrekulluese që provojnë se ai është zbritur nga Zoti. Një nga këto veçori është fakti se një numër të vërtetash shkencore, që ne kemi mundur të zbulojmë me teknologjinë e shekullit të 20-të, janë cituar në...
>>

Feja dhe shkenca janë gjithmonë në përputhje

25/07/2009 10:55
 Materialistët, për të mbuluar dështimet e tyre shkencore, shpesh fshihen pas metodave të ndryshme propagandistike. Më e përhapura prej tyre është ideja e “konfliktit mes shkencës dhe fesë”, e shumëpërfolur në botimet materialiste. Këto burime përfshijnë ngjarje artificiale, duke sugjeruar se përgjatë historisë feja ka qenë gjithmonë kundër shkencës dhe se shkenca mund të përparojë vetëm nëse feja lihet jashtë. Megjithatë, një vështrim i shpejtë i historisë së shkencës do të ishte i mjaftueshëm për të nxjerrë në pah falsitetin e kësaj thënieje. Kur shikojmë historinë e Islamit, shohim se shkenca u paraqit në Lindjen e Mesme në të njëjtën kohë me Kur’anin. Arabët paraislamikë besonin në...
>>

Rruga pa krye e teorisë së mutacionit

01/07/2009 21:18
 Një rrjedhim tjetër i teorisë së evolucionit, e cila ka shpenzuar kohën e shkencës, ishte ndjekja e kotë pas “mutacioneve të dobishme”. Mutacionet janë ndryshime që ndodhin në kodin gjenetik të një organizmi si efekt i rrezatimit apo kimikateve. Edhe pse evolucionistët pohojnë se gjallesat evoluan nga mutacionet, mutacionet janë pothuajse gjithmonë të dëmshme dhe nuk kanë efekt tjetër përveç shkaktimit të çrregullimeve në organizëm. Rrjedhja radioaktive në Çernobil është një tregues i efekteve të dëmshme të mutacionit. Si pasojë e kësaj katastrofe, shumë njerëz vuajnë nga sëmundje të tilla si leuçemia apo jonormalitete në lindje. Pavarësisht nga efektet negative të mutacionit,...
>>

Feja ndihmon në orientimin e drejtë të shkencës

01/07/2009 21:16
Shkenca bën të mundur hetimin e botës materiale në të cilën jetojmë nëpërmjet vëzhgimeve dhe eksperimenteve. Gjatë këtij hetimi shkenca arrin në konkluzione të shumta të bazuara mbi informacionin e mbledhur nga këto vëzhgime dhe eksperimente. Përveç kësaj, çdo degë e shkencës gjithashtu ka norma të caktuara të cilat merren si të vërteta ose pranohen pa u vërtetuar. Në literaturën shkencore, kjo bashkësi normash quhet “paradigmë”. Të japim një paraqitje të shpejtë të “etapave” të kërkimit shkencor. Siç dihet, hapi i parë në kërkimin shkencor është formulimi i një hipoteze. Si fillim, shkencëtarët duhet të formojnë një “hipotezë, për temën e kërkimit të tyre. Më pas, kjo hipotezë testohet...
>>

Besimi në Zot i bën shkencëtarët entuziastë dhe të motivuar

01/07/2009 15:14
 Si e përmendëm më lart, feja e nxit shkencën dhe ata, që përdorin arsyen dhe ndjekin ndërgjegjen e tyre në arritjen e kërkimeve shkencore duhet të kenë besim të fortë pasi ata kuptojnë shenjat e Zotit menjëherë. Ata përballen me një sistem pa të meta dhe një kompleksitet perfekt të krijuar nga Zoti në çdo rrugë kërkimi që ata ndjekin dhe në çdo zbulim që bëjnë. Si tha dhe Profeti Muhamed, i Dërguari i Zotit, paqja qoftë mbi të, ata veprojnë duke e ditur se “Ai që del të kërkojë dije është i devotë për hir të Allahut derisa të kthehet”. 3) Një shkencëtar që po kryen kërkime mbi syrin, për shembull, zbulon, edhe duke e njohur sistemin e tij kompleks, se ai nuk do te formohej kurrë nga...
>>

Feja nxit shkencën

01/07/2009 15:08
 Islami është feja e arsyes dhe ndërgjegjes. Një person e dallon të vërtetën e shpallur nga Zoti duke përdorur urtësinë e tij vetjake, por i nxjerr përfundimet nga e vërteta që sheh duke ndjekur ndërgjegjen e tij. Një person, duke përdorur aftësinë e arsyes dhe ndërgjegjes së tij ndërsa vëzhgon veçoritë e një objekti të caktuar në univers, edhe pse mund të mos jetë ekspert në çështje të tilla, do të kuptonte se ai objekt është krijuar nga një Zotërues i Urtësive, Njohurive dhe Fuqive të Mëdha. Dhe, nëse do zbulonte vetëm disa nga mijra faktorët që e bënë jetën të mundur mbi tokë, kjo do të ishte e mjaftueshme për të që të kuptojë se bota ishte projektuar për ta mbajtur jetën në të....
>>

Harun Yahya ofron shpërblim multitrilionësh

04/10/2008 14:50
Harun Yahya iu ka bërë ftesë evolucionistëve se do të ju jep 10 trilionë lira turke të gjithë atyre të cilët sjellin së paku një fosil të fazës kalimtare të jetës e cila e demonstron evolucionin. Kreacionisti kontraverz i cili u ballafaqua me sukses që sajti zyrtar i Richarda Dawkinsit të jetë i banuar në Turqi, tani ka ofruar shpërblimin multitrilionësh për shkencëtarët. Adnan Oktar iu ka dërguar ftesën evolucionistëve se do të jep shpërblimin në kundërvlerë prej 4,4 trilionë funtash për këtë rast. Shkrimtari musliman, i cili e përdor pseudonimin Harun Yahya është kritik i ashpër i asaj që ai e quan “diktatura darviniste”. Është personalitet i popullarizuar në vendin e tij, ku sipas një...
>>

KUR'ANI FLET PER MALET

30/06/2008 19:54
Libri i titulluar "Earth"(Toka) është libër themelor referimi në shumë universitete anë e mbanë botës.Një nga dy autorët e tij është profesor nderi Frank Press.Ai qe këshilltar shkencor i ish kryetarit të shteteve të bashkuara të amerikes,Jimmy Carter dhe për 12 vjet qe kryetar i akademisë kombëtare të shkencave Uashington D.C. Libri i tij thotë se malet janë të ngulitura thellë në tokë,prandaj malet kanë formë tunji.Kështu Kur'ani ka permendur malet.Zoti në Kur'an ka thënë:"A nuk e kemi bëre Ne tokën si shtrojë,dhe malet si shtylla mbështetëse"(Kur'an 78:6-7).     Shkencat moderne të tokës kanë provuar se malet kanë rrënjë të thella nën sipërfaqen e tokës,dhe se këto rrenjë...
>>
1 | 2 >>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja