Akide

Miqësia dhe armiqësia

12/08/2008 01:22
  Vërtet, miqësia dhe armiqësia janë shtylla (pjesë përbërse) të akides dhe kusht prej kushteve të besimit, çështje kjo që shumë prej njerëzve e kanë lënë pas dore. Kuptimi i miqësisë (el uela) do të thotë: dashuria ndaj Allahut, të Dërguarit të Tij, sahabëve, besimtarëve dhe të ndihmuarit e...
>>

Llojet e adhurimeve

12/08/2008 01:21
Adhurimi është i llojeve të ndryshme; disa prej tyre janë thënie, si: dëshmia “La ilahe il Allah” ( Nuk ka zot tjetër me meritë përveç Allahut); disa prej tyre janë vepra, si: xhihadi në rrugë të Allahut dhe largimi i pengesës nga rruga, disa të tjera janë janë vepa të zemrës, si: turpi, shpresa,...
>>

Fjala e mirë

12/08/2008 01:20
  Shpesh dëgjojmë njerëz të shqiptojnë një fjalë që sapo e dëgjon e kupton se shqiptuesi është duke thënë një fjalë që të imponon respekt. Është një fjalë që del thellë nga zemra dhe të ngjall ndjenjën e përkushtimit për atë që po thuhet. Me të drejtë Allahu i Madhëruar e ka quajtur “Fjalë të...
>>

Llojet e shirkut

12/08/2008 01:19
Shirku është dy llojesh: 1. Shirku i madh, i cili e nxjerr njeriun nga feja. 2. Shirku i vogël, i cili e nxjerr njeriun nga teuhidi i plotë (por nuk e nxjerr nga feja). Shirku i madh është që t`i dedikosh (përkushtosh) ndonjë nga ibadetet dikujt tjetër përveç Allahut, ose t`i shoqërosh Atij dikë...
>>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja