Familja dhe femijet

Emancipimi i femrës përmes Islamit

08/11/2008 17:56
Ndryshe nga lëvizjet feministe, emancipimi i femrës në Islam nuk ka filluar nga femrat por është shpallur prej Allahut profetit Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) në shekullin e shtatë. Kur’ani dhe Hadithi ose Suneti i të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) janë burim prej të cilave çdo femër muslimane nxjerr të drejtat e saj, përgjegjësitë dhe detyrat. Burrat dhe gratë janë të barabartë para Allahut; kjo ka të bëjë me kushtet e adhurimit, zbatimit të tyre...
>>

Për motrën e cila nuk është mbuluar akoma(Muslimanja)‏

08/11/2008 17:55
Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar si dhe paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhammed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gratë e tij të ndershme dhe mbi të gjithë ata që i pasojnë deri në ditën e fundit. Motër e dashur: Selami, mëshira, begatia e Allahut qofshin mbi ty. Selami nga Ai i cili krijoi qiejt, tokën, shpendët dhe lulet. Selami nga Ai i Cili na i krijoi sytë, gjuhën dhe veshët. Selami nga Ai i Cili sikur të uleshim së bashku e t’i numëronim të...
>>

60 këshilla për bashkëshorten muslimane

09/10/2008 17:34
> >60 këshilla për bashkëshorten muslimane > > > >1- Ti je borziloku i shtëpisë prandaj bëje burrin tënd që të ndjejë këtë > >erë që në momentin e futjes së tij në shtëpi. > > > >2- Hulumto momentet e rehatisë së tij, zbukuroji ato me lëvizje apo me > >fjalë ji optimiste dhe bëji ato me zemër të mirë. > > > >3- Ji e gatshme për dialog dhe bisedime dhe largoju grindjeve dhe > >këmbënguljes ne mendimin tënd. > > > >4-...
>>

Kultura e Perendimit

16/09/2008 11:45
Nen mbrojtjen e te drejtave te grave luajne me gjene me te shtrejnte te tyre,moralin.Arrijne deri aty sa nen emrin liri e shtyjne ate drejt nje jete te shthurur.   Ne kushtetuten franceze ka patur ligj te tille: “Te miturit,ata me te meta mendore dhe grate nuk kane asnje te drejte ligjore”. Deri ne shekullin e XVI ne Angli femra nuk mund te prekte me dore librin e shejnte sepse konsiderohej si e piset.Vetem ne shekullin e XIX grave iu dha e drejta per te lexuar ungjillin.Deri ne vitin 1805...
>>

Islami dhe Gruaja

16/09/2008 11:44
Feja islame e ka ngritur gruan ne graden me te larte.Rendesine qe i jep Islami gruas nuk i ka dhene asnje fe tjeter dhe asnje ideologji tjeter.Komunistet duke thene se gruaja eshte e barabarte me burrin e vune ate te bente pune me te renda.Ne fene Islame eshte i deturuar ta ndihmoje kusheriri me i afert qe ka pasuri.Ne qofte se nuk ka kusheri te afert ose jane te varfer,ateher shteti eshte i detyruar ta ndihmoje ate.Pra gruaja dhe vajza ne Islam nuk e ka problem jetesen.Nuk jane te detyruara te...
>>

Detyrimet e femijes ndaj prinderve

13/08/2008 09:43
  Allahu i Madheruar ne Kur’ani kerim ka urdheruar t`i behet ibadet Atij.Pas ibadetit ndaj Allahut ka urdherua bindjen(nenshtrimin) ndaj nenes dhe babait.Shkaku i vertet i ekzistimit te njeriut eshte te krijuarit e tij nga Allahu i Madheruar,dhe shkaku i dukshem jane nena dhe babai.      Disa nga detyrat e femijes karshi prinderve jane keto: T`u siguroje ushqimin T`u siguroje veshembathjen. Nese kane nevoje per sherbime te shkosh menjeher prane tyre. Nese kane nevoj per...
>>

Të drejtat e prindërve

12/08/2008 01:28
  Të drejtat e prindërve janë më të lartat në pikëpamje të Islamit, pas kryerjes së të drejtave që i kemi ndaj All-llahut të Lartësuar. Kur'ani Famëlartë në listën e prioriteteve të tij, detyrat ndaj prindërve i vë menjëherë pas detyrave ndaj të Madhit. Ai i urdhëron ithtarët e vet që të jenë të sjellshëm ndaj prindërve dhe t'u binden atyre. Edhe nëse janë të moshuar e jetojnë me ty, asnjëherë nuk duhet t'u thuash as një fjalë të pahijshme e të neveritshme. Duhet të jesh i nënshtruar në...
>>

Martesa në Islam

12/08/2008 01:24
  Martesa në Islam është një marrëdhënie e bekuar mes gruas dhe burrit, në të cilën ata fillojnë një udhëtim të gjerë ku do të ketë dashuri, harmoni, bashkëpunim, tolerancë... All-llahu xh.sh në Librin e Tij thotë: "Dhe nga faktet e Tij është që për të mirën tuaj Ai krijoi palën (gratë) nga vetë lloji juaj, ashtuqë të gjeni prehje tek ato dhe mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. ..." (ER RRUM, 21). Kjo është një nga lidhjet më të forta në të cilën All-llahu xh.sh i bashkon dy partnerët...
>>

Familja dhe njeriu

12/08/2008 00:00
Islami i caktuar nga Allahu dhe i dërguar njerëzve si institucion mëshire dhe uniteti, përfaqëson të drejtën juridike të krijimit. Çdo njeri gjen qetësi dhe arrin shpëtimin vetëm brenda këtij sistemi. Kur'ani, libri-burim i Islamit, faktin që Allahu e ka ngritur jetën e njeriut mbështetur në burrin dhe gruan, që mes tyre ka vënë një afërsi të caktuar, që i ka përgatitur burrin dhe gruan në atë mënyrë që të gjejnë te njëri tjetri dashuri dhe prehje, i shpreh kështu në këtë ajet: "Dhe nga...
>>

HIXHABI ËSHTË TURPI DHE XHELOZIA

30/06/2008 18:26
Hixhabi është në pajtim me natyrshmërinë e njeriut dhe ndjenjat e tij, si te meshkujt dhe te gratë.   Hixhabi përmban në vete ndjenjat e turpit (haya). Haya dmth turp, mirëpo gjithashtu mund të ketë kuptim edhe tërheqje apo përmbajtje. Pjesë e fesë së njeriut, po ashtu, është edhe   shfaqja   e turpit, e gjithashtu edhe ta kërkojë atë prej të tjerëve. Nëse njeriu nuk i këshillon të tjerët për ruajtjen e moralit, do të japë përgjegjësi para Allahut xh.sh. Transmetohet se i...
>>

HIXHABI ËSHTË SIMBOL I ISLAMIT

30/06/2008 18:26
Njëri nga parimet themelore të islamit është se feja është dialog, të folurit me gjuhë, fe e zemrës e cila manifestohet me pjesët e trupit. Për këtë është e pabesushme që femra, e cila dëshmon ekzistimin e Allahut, xh.sh., dhe të Dërguarit të Tij, Muhamedit, a.s., e cila fenë e ka në zemrën e saj, që mbas të gjitha këtyre vendos të dalë jashtë me veshje e cila aspak nuk e dallon nga gruaja pabesimtare. Dëmet e veprave të tilla janë të qarta, ashtu si ka thënë edhe i Dërguari, s.a.v.s.: "Kush i...
>>

HIXHABI ËSHTË BAMIRËSI

30/06/2008 18:25
Allahu, xh.sh., thotë në Kur'an: "O bijtë e Ademit!   Ne krijuam për ju petk që iu mbulon vendturpësinë dhe petk zbukurues. Po petku i devotshmërisë, ai ështe më i miri. Këto janë nga argumentet e Allahut, ashtu që ata të përkujtojnë" (Araf, 26). Moda e sotme dhe mënyra e veshjes kanë për qëllim vetëm një gjë - sa më shumë të paraqitet (reklamohet) bukuria e gruas, prezentimi i statusit të saj financiar dhe shoqëror. Vështirë që mënyra e sotme e veshjes mund të merret si mbrojtje...
>>
1 | 2 >>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja