Sfida e madhe per te prodhuar nje kaptine si kaptina e Kur'anit

30/06/2008 13:46

 

All-llahu teala ne Kur'an ka thene:"E në qoftë se jeni në dyshim në atë që Ne ia shpallëm gradualisht robit tonë, atëherë sillnie ju një kaptinë të ngjashme si ai (Kur'ani) dhe thirrni (për ndihmë) dëshmitarët tuaj (zotërat) pos All-llahut, nëse jeni të sinqert (në thëniet tuaja se Kur'ani nuk është prej Zotit).E mos e paçit bërë (deri më tash), e as që do ta bëni kurrë (edhe në të ardhmën), atëherë ruajuni zjarrit, lëndë e të cilit janë njerëzit dhe gurët, që është i përgatitur për mosbesimtarët.E, përgëzoi ata që besuan dhe bënë vepra të mira se ata do të jenë në Xhennete në të cilët rrjedhin lumenj. Saherë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë: "Ky është që me te u ushqyem edhe më parë". Ngase, u sillet ushqim i ngjashëm (vetëm në formë, e jo edhe në shije). Aty do të kenë ata bashkëshorte të pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë.(KUR'AN,2:23-25)

    Qe kur eshte shpallur Kur'ani,14 shekuj me pare,asnjeri nuk ka qene ne gjendje te prodhoje nje kapine te vetme si kaptinat e Kur;anit me bukurine   e tij,me elokuencen,me madheshtine,me legjislacionin e urte,me informacione te verteta dhe atribute tjera te perkryera.Gjithashtu vini re se kaptina me e vogel e Kur'anit(kaptina 108) ka vetem 10 fjale,megjithate akush kurre nuk ka qene ne gjendje te perballet me kete sfide,atebote dhe sot.Disa nga arabet jobesimtare u munduan te perballen me kete sfide per te provuar se Muhamedi s.a.v.s. nuk ishte profet i vertet,por ata deshtuan ne nje gje te tille.Ky deshtim ishte edhe perkunder faktit se Kur'ani ishte shpallur ne gjuhen dhe dialektin e tyre dhe se arabet ne kohen e Muahmedit s.a.v.s. ishin shume elokuent dhe thurren poezi te bukura dhe te shkelqyeshme,te cilat edhe sot ende lexohen dhe çmohen.

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja