Obama dhe miza

21/06/2009 12:32

Një mizë e pengon presidentin amerikan gjatë një interviste

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja