KUR'ANI MBI ZHVILLIMIN EMBRIONAL

30/06/2008 19:48

 

Në Kur'anin e shejntë,Zoti flet për fazat e zhvillimit embrional të njeriut:

Dhe sigurisht që Ne krijuam njeriun(Ademin)nga një copë balte(ujë me dhe).Pas kësaj Ne e bëmë atë(njeriun,pasardhësin e Ademit) si Nutfa(lëngu i ngjizur i bashkimit të vezëve mashkullore me ato femërore) duke e strehuar atë në një banesë të sigurtë(mitra e nënës).Pastaj Ne e bëmë Nutfan në Alakah(shushunjë,copë gjaku të mpiksur,gjë të varur),pastaj Ne e bëmë gjakun e mpiksur(Alakah) në Mudgah(xhungë mishi,si gjë të përtypur)... (23.MU'MINUN:12-14

)     

Në domethënien e saj të drejtpërdrejt,fjala arabe alakah,ka tri kuptime:1)shushunjë,2)gjë e varur) dhe 3)droçkë gjaku.

Duke bërë krahasimin e shushunjës me një embrion të fazës alakah,ne shohim ngjashmëri midis tyre.Gjithashtu embrioni në këtë fazë siguron ushqimin nga gjaku i nënës,njësoj me shushunjën,e cila ushqhet me gjakun e të tjerëve.

Kuptimi i dytë i fjalës alakah është "gjë e varur(e ngjitur)".                                                                                                                                

Kuptimi i fjalës alakah është "droçkë gjaku"

Kuptojme se pamja e jashtme e embrionit dhe e qeskave të tij gjatë fazës alakah është e ngjashme me atë të droçkës së gjakut.Pra tri kuptime të fjalës alakah i pergjigjen në mënyrë të përpiktë përshkrimit të embrionit në fazën alakah.Faza vijuese që përmendet në ajet   është faza mudgah.Fjala arabe mudgah do te thotë"lendë e përtypur".Nëse ndokush do te merrte një copë gome dhe ta përtypte në gojën e vet dhe pastaj ta krahasonte atë më një embrion në fazën mudgah merr pamjen e një lënde të përtypur.Kjo ngjan për shakak të somiteve(segmenteve gjatësore) në shpinë të embrionit që në një farë mënyre u ngjajnë shenjave të dhëmbëve të një lënde të përtypur.

    Si pati mundësi Muhamedi(paqja dhe shpëtimi i All-llahut qofshin mbi të) të ketë ditur gjithë këtë 1400 vjet më parë kur shkenctarët vetëm tani vonë e zbuluan këtë duke përdorur paisje të përparuara dhe mikroskopë të fuqishëm,të cilët atëher nuk kanë ekzistuar.Hami dhe Levenhuku,qenë shkectarët e parë që bënë vëzhgimin e qelizave të spermës së njeriut(spermatozoa),duke përdorur mikroskopë të përmirsuar,më 1677(më shumë se 1000 vjet pas Muhamedit(paqja dhe shpëtimi i All-llahut qofshin mbi të)

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja