Japonezët mobilizohen kundër gripit të derrave

29/04/2009 13:13

 

Japonezët mobilizohen kundër gripit të derrave që është shfaqur në Meksiko dhe SHBA dhe qe deri sot ka vrarë përmbi 80 veta..
Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja