Emra femrash

30/06/2008 20:53

 

EMRA FEMRASH

“A”

Abase................

Abide.................

Abire.................

Adalete..............

Ademije.............

Advije................

Adla..................

Adile..................

Afife..................

Aida..................

Aishe.................

Ajnije................

Alije..................

Allma.................

Alltune...............

Arife..................

Amine................

Amire................

Arzije.................

Atife..................

Atije..................

Avna..................

Avnije................

Azemine.............

Azize.................

Azra..................

Ajkune...............

Ajna..................

Ajete.................

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

Luaneshë

Devotshme, adhuruese

Aromë, udhëtare

Drejtësi, paanshmëri, ndershmëei

Grua, njerëzi, humanitet

E shpejtë, e shkathtë

Shih-Adaleta

E drejtë

E thjeshtë, e ndershme, e paster

Mysafire, vizituese

Jetone, ajo që është gjallë, e vërteta, natyraljaE lartë, elegante

Ar, dukat

Njohëse, e dijshme

E sigurt, besnike

Urdhërdhënëse, sunduese

E dëshiruarja, e ndershme

E dhëmbshme, e mëshirshme

Dhuratë

Ndihmëtare

Ndihmëtare

E madhe, kolosale

E fuqishme, krenare

Virgjineshë

Dashnorja, e çmuarja

Pasqyrë, symadhe, vëzhguese

Shenjë, dokumente

“B”

Badire................

 

Bahire................

Bahra................

Bahrije...............

Bahtije...............

Bahrudine………….

Bahta………………….

Bahtije……………….

Bajrame……………..

Bakire…………………

 

Barize………………..

Basile…………………

Basime………………

Basire………………..

Bediha……………….

Bedile…………………

Bedra…………………

Bedrije……………….

Bedrudine………….

Begije………………..

Behadere…………..

Behadile…………….

Beharije……………..

Behare……………….

Behaudine………….

Behije………………..

Behime………………

Behire………………..

Behirete……………..

Behlule……………….

Behrije……………….

Behrudina………….

Behixhe……………..

Beisa………………….

Bejda………………….

Bejaze………………..

Bekire…………………

Bekra………………….

Belkisa……………….

 

Bekrije……………….

Belma………………..

Bensije……………….

Beraete……………..

Beria………………….

Berine………………..

Berize...............

Besame.............

Besije................

Besime..............

Bilale………………….

Bisere………………..

Busejne……………..

Belizare……………..

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(tur)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Nxituese, ngutëse, me shkëlqim të plotë

E bukur, e pashme

Pishinë, liqen

Detare, marinare

Fatmire, me fat

Ajo që ka dituri për fe

Fat

Fat

Festë, festim

Që zgjohet heret, e mprehët, që kërkon dituri

E theksuar, e dalluar

Trime, guximtare

Që qesh

Që sheh, vëren, që kupton, din

E ndershme, kompakte, e thuktë

Bashkëshorte, grua e mirë

Hënë e plotë

Hënore, hënë e plotë, e shkëlqyer

Përsoshshmëri fetare, plotësi e fese

Beg-zonjë, begeshë

Guzimtare, trimneshë

Bukuri zemre, bukuri shpirti

Elegante

Lulëzim pranveror, e bukur

Bukuri feje

Ngacmuese, tërheqëse, magjike

E pastër, e shëndoshe, e papërlyer

Shih: Bahire

Grua me autoritet

E gëzuar, e disponuar

E shoqërueshme, e bukur

Bukuri feje

Shkëlqim, bukuri, disponim

Misionare, përfaqësuese

Bardhësi, esencë, përmbajtje

Bardhoshe, e bardhe

Që zgjohet heret, e hershme

Shih: Bekire

Mbretëreshë nga Saba (Jemen) grua e Sulejmanit a.s.

E hershme, e parë

Nata e muajit të parë

Manushaqe, vjollcë e vogël

Virgjinitet, pafajësi

E lirë, e pastër, e shëndoshë

Më e mira, e larta

E qartë, e theksuar

Çdo herë e buzëqeshur, gëzime

Grua e përulur ndaj burrit

Shih: Besame

E lagur, e ujitur, e gjallë

Gur i çmuar

Bukuroshe e vogël

Shogje

“E”

Edeba................

Edibe.................

Edime................

Edine.................

Efdale................

Ehlimane............

Ekreme..............

Eleze.................

Elhane...............

Elife...................

Elma..................

Elmase...............

Elmedina............

Elvedine.............

Elvudine.............

Emane...............

Emele................

Emine................

Emira................

Emsede..............

Enesa................

Enise.................

Envere...............

Esade................

Esma.................

Esmere..............

Evseme..............

Ezana................

Ezibe.................

Elhame..............

Eshrefe..............

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Arsimim, mësueshmeri, sjellje e bukur, edukatë

E edukuar, njerëzore, letrare

Humane, grua për shembull

Fe, autoritet, islam, fitore, shpërblim

Më e mira, më meritorja

Fetare, që u takon fetarëve

Më fisnikja, më e ndershmja

Më me shije, më e kënaqshme

Që flet më bukur, oratore, zgjuetësi

Shoqërore, mike

Mollë

Dijamante

E obliguar me detyyra fetare

Dhuratë, mirëbërje fetare

Dhuratë, mirëbërje fetare

E sigurtë, amanet, nder

Shpresë, pritje

Besnike, e sigurtë

Careshë

Më e fortë, më e fuqishme

E shoqërueshme,

Shoqërore, ajo që të shoëron

I ndritshëm, i qartë

Shumë fatlume

E lartë, mirëkuptuese, shoqëruese

Zeshkane

Më e bukur, më e dashur

Lajmërim për kohën e namazit

Belhollë

Frymëzuese, ajo që falënderon

E çmueshme, e dukshme

“F”

Fadile................

Fadlije...............

Fahime..............

Fahire...............

Fahra………………….

Fahrete………………

Fahrije……………….

Fahrizade…………..

Fahrudine………….

Faide………………….

Faike………………….

Faize…………………..

Fakihe………………..

Fakire…………………

Fakete……………….

Falihe…………………

Faride………………..

Farihe………………..

Farike...............

Fatime...............

Farise...............

Fatihe...............

Fatina...............

Fatinete.............

Fazile................

Fazilete.............

Fedile................

Fehime..............

Fehmije.............

Fejdije...............

Feride................

Ferdane.............

Ferdanije............

Ferhade.............

Ferha................

Ferihe................

Feruhe...............

Fetahe...............

Fetane...............

Fetihe................

Fetije.................

Fetine................

Fetune...............

Fevza.................

Fevzete..............

Fevzije...............

Fevzudine...........

Fet-hije..............

Fexhrije.............

Fikrete...............

Firdevse.............

Firdusa..............

Firuza................

Firinaze..............

Fitnete...............

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

E vlefshme, e zgjedhur, elite

E vlefshme, e zgjedhur, elite

Që kupton, e menqur

Krenare, e famshme

Krenari, nder, bukuri

Krenare, e famshme

E mburshmeja, krenarja

Bijë e ndershme, krenare

Mburrje, krenari feje

E sigurtë, e sinqertë

Superiore, e shkëlqyeshme

Ngadhnjimtare

Gëzime

Që mendon, mendimtare

Ajo që ndan fëmiun prej gjirit

E sukseshme, gëzime

Shpirtpastër, e udhëzuar në të drejtën treshëgimore Islame

E sukseshme, gëzime

Që dallon të mirën nga e keqja

Vajza e Pejgamberit s.a.v.s.

Kalorëse, trime

Përfituese, që qel rrugën, fitimatare

Mendjeprehët

E menqur, tërheqëse, menjehollë

E vlefshme, e virtytshme

Virtyt, autoritet, nder, mirësi

E vlefshme, e zgjedhur, elite

E kuptueshme

E kuptueshme

E mëshirshme

E vetme, e dalluar, e pashoqe

E vetme, vetëm

E vetme, vetëm

Gëzim, e gëzuar

Gëzim, që shkakton gëzim

Gëzime

Gëzime

Ngadhnjimtare

Mendjeprehët, e mençur, inteligjente

E kthjellët

E re, plot rini, rinore

E kuptueshme

E kuptueshme

Fitime, ngadhnjime, fitore

Fitime, ngadhnjime, fitore

Fitime, ngadhnjime, fitore

Sukses, lumturi e fesë

Ajo që i takon triumfit

Mëngjesore, e mëngjesit, eksplozive

Meditime, mendime, ide, nocion

Kopsht i gjallë, Xhen-nete

Kopsht i gjallë, Xhen-nete

E ndritshme

Ajo që qeshë, e gëzueshme

E sprovuar si ari që sprovohet me zjarr

“K”

Kablie…………………

Kademe……………..

Kadife………………..

Kadime……………..

Kada………………….

Kadire………………..

Kadrije……………….

Kadune………………

Kaide…………………

Kaime………………..

Kamere……………..

Kamile………………..

Kanije………………..

Kanita………………..

Kaseme……………..

Kasime………………

Kashife……………….

Katibe………………..

Kazime……………….

Kebire………………..

Kelime………………..

Kemale………………

Kemije……………….

Kemile………………..

Kenane………………

Kerime……………….

Kevsere……………..

Kimete……………….

Kuduma……………..

Kulthume…………..

Kumrije……………..

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që pranon, ajo që mirëpret

Trime

Belholle, e hollë e gjatë

Ajo që vjen, pasardhshmëri

Zonjë, grua e dukshme

E fuqishme, e mundshme

E fuqishme, përcaktueshme

Zonjë, grua me autoritet

Grua eprore, udhëheqëse në diçka

Që ri, ngrihet, ri në këmbë

Hënë

E plotë, e përsosur

Pronare, poseduese

E dëgjueshme ndaj All-llahut, që bën namaz lutje

Besë, betim

Që shpërndan

Hulumtuese, zbuluese, kërkuese

Sekretareshë, shkruajtëse

Që hesht, e qetë

E madhe, serioze, e fuqishme

Bashkëbiseduese, folëse

Pjekuri, gjithmbarësi

Trime, guximtare

E plotë, e përkryer

E fshehtë

Bujare, fisnike, e vlershme

Në sasi të mjaftueshme, bollëk

E vlefshme, e quditshme

Guximtare, e patrembshme

Trakë e mëndafshtë në maje të flamurit

Turtulleshë

“L”

Lahina

Lamije

Latife

Lebibe

Lebide

Lejla

Lemane

Lemeane

Leze

Lubabe

Lutfe

Lutfije

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që kupton drejtë, inteligjente

Shkëlqime

E dashur, mahi pa thumb

E mençur, pjellore

Shkurte, lloj lule

Natë e errët, natë e gjatë, mbrëmje

Shëndritje, shkëlqim

Shëndritje, shkëlqim

E ëmbël, e shijshme, kënaqësi

Arsye, shpirt, frymë, bërtham

Butësi, mirësi, ndihmë dhe mbrojtje e All-llahut

Nga edukimi, e adaptuar, e mësuar, e lehtë

“M”

Madihe……………….

Mahbube…………….

Mahfuze……………..

Magfire………………

Mahire………………..

Mahmudije…………

Mahmude…………..

Mahrure…………….

Mahsude……………

Maide………………….

Makbule……………..

Makdude…………….

Makside……………..

Maksude……………

Malike………………..

Marufe……………….

Masume…………….

Maxhide……………..

Mebruke…………….

Mebrure……………..

Medahe………………

Mediha………………

Medina ………………

Mehire……………….

Mehrije………………

Mehirete……………

Mehrudine…………

Mejaze……………….

Mejre………………….

Meka………………….

Meknune……………

Mekreme…………..

Mekrumane………

Melahe………………

Melahate…………..

Mehlie………………..

Melike………………..

Melihate……………..

Melekije……………..

Memduhe…………..

Memnune…………..

Memsude…………..

Memune…………….

Mensure……………

Merdane……………

Merdije……………….

Merhane…………….

Merihe………………

Merime………………

Merise………………..

Mejrem………………

Merjem……………..

Mevdude.…………..

Mevedete…………..

Mevhibe……………..

Mevize……………….

Mevlide………………

Mevlije………………

Mevludine…………

Mevsude……………

Mezide………………

Mibsame……………

Mihnete……………..

Mihra………………….

Mihrunisa…………..

Mikdade……………..

Mina…………………..

Mineta……………….

Mirha…………………

Mirhete……………..

Mirsade……………..

Mirzade……………..

Misale………………..

Misfere………………

Muamere……………

Muanise……………..

Muavide……………..

Muadhe……………..

Mubejene…………..

Mubera………………

Mubine………………

Muxhahide………..

Muxhide……………

Muedebe……………

Muedibe…………….

Mumine…………….

Mumtaze……………

Munevere…………..

Munezehe…………..

Munibe……………….

Munife………………..

Munile………………..

Munire………………..

Munise……………….

Munsife………………

Muradife…………….

Muride……………….

Murise……………….

Mursele………………

Murshide……………

Murvete…………….

Mutesime…………..

Muvedete…………..

Muzafere…………….

Munibe……………….

Muradije …………..

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Lavdëruese, që lavdon All-llahun

E dashur, popullarizuese

E ruajtur mirë, e siguruar

E shpëtuar, e falur

Eksperte, e zgjuar

E falënderuar

Lavdëruese

E flakshme, e gjallë

Që e lakmojnë, që ia kanë zilinë

Tryezë më ushqim, ushqim sofër

E pranishme, simpatike

Belhollë, shtatbukur

Synim, qëllim, tendencë

E kërkuar

Poseduese, sunduese, drejtuese

Shumë e njohur, e gjithëpranuar

E mbrojtur, e ruajtur

Fisnike, shpirtgjërë

E bekuar

E mira, fetarja, e pranuar tek All-llahu

Lavduese

Lavdëruese, vlerëlavdëruese

Qytet

Që fiton mehër të lartë

E dalluar, e shkathtë

Që fiton mehër të lartë

Njohje solide e fesë, e përudhur në fe

Karakteristike, shumë e dalluar

E qëndrueshme

Mekke, qytetlindja e Muhammedit a.s

E fshehur, kujdesisht e ruajtur

Bujare, fisnike

Shpirtmadhe

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Mbretëreshë, sundimtare

E bukur, krypore, notuese

Ajo që u takon melqëve

E lavduar nëpër poezi

E kënaqur, e fortë, e fuqishme

Solide, e fortë

E sigurtë, e qetë, e sinqertë

Ngdhnjimprurëse

Guximtare, qenësore

Falënderuese, e këndshme

Gëzime, e gjallë, energjike, aktive

Gëzime, e gjallë, energjike, aktivee

qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Energjike, me përvojë jete

Qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Nëna e Isaut a.s.

E dashur

Dashurije, e afërme

Dhuratë

Këshillë, nasihat, vërejtje

Lindëse, ajo që lindë

E përkujdesur, e mitur

Ithtare e fesë, ndihmëse e fesë

E fuqishme

E zmadhuar, e plotësuar

E disponueshme, e buzëqeshur

Kujdes, shkathtësi, punë, aktivitet

Dashuri, diell

Ajo që është më e dashur mes grave

Energjike

Emër lugine në Mekke

Falënderim, mëshirë, dhuratë

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Princesh, sekretare, letrare

Princesh, sekretare, letrare

Shëmbull, urnek, model

Që udhëton shumë

Seniore, që jeton shumë

E shoqërueshme

Trime, guximtare, e shkathët

E shpëtuar, e mbrojtur

E qartë, evidente, që shprehet qartë

Vepër mirë, bëmirëse

Që shpjegon qartë

Që lufton në rrugën e All-llahut

Specialiste, profesioniste, e shkathët

E edukuar, e arsimuar

Edukatore, e arsimuar

Besimtare

E shkëlqyeshme, e dalluar

E ndriçuar

E pastër, e ruajtur

Pendimtare

E lartë, e shkathët

Dhuratëdhënëse

E ndriçueshme

E shoqërueshme

E drejtësishme

Partnere, bashkqudhëtare

Candidate, ithtare, nxënëse

Trashëgimlënëse

Lajmëtare, dërgimtare

Prijëse, instruktore, këshillëdhënëse

Trime, guximtare, njerëzore

Që kërkon strehim tek All-llahu

E dashur

Që arrin sukses me ndihmën e All-llahut

E ndriçuar

E dëshiruarja

“N”

Nadije………………..

Nadire………………..

Naxhihe……………..

Nafije…………………

Nafie…………………..

Nafile………………….

Nafire…………………

Nafise…………………

Nahide………………..

Nahle………………….

Naibe………………….

Naile…………………..

Naime………………..

Namike………………

Nasife………………..

Nasihe………………..

Nashide……………..

Naza…………………..

Nakije………………..

Naxhije……………..

Nazife………………..

Nazihe……………….

Nazile…………………

Nazlije……………….

Nazime………………

Nazmije……………..

Nazire………………..

Nebihe……………….

Nebile………………..

Nedide……………….

Nedime………………

Nedreta……………..

Nexhade…………….

Nexhahe…………….

Nexhibe……………..

Nexhide……………..

Nexhihe……………..

Nexhime…………….

Nexhmudine………

Nexhla……………….

Nefaze……………….

Nefie…………………..

Nefise…………………

Nehrudine………….

Neime………………..

Nejira…………………

Nejla…………………..

Nekibe……………….

Nerimane…………..

Nermane

Nermine

Nesime

Nerxhivane

Nesibe

Nesire

Nesuhe

Nexhibe

Nexhmije

Nevzate

Nezafete

Nezahete

Nezaqete

Nezile

Nezire

Nijaze

Nimete

Nixhare

Nura

Nurije

Nusrete

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

Thirrëse, ajo që thërret

E rrallë, e dalluar

E afirmuar

E dobishme

E dobishme

Vullnetare

Ngadnjimtare

E çmuar, e kërkuar

E dobishme, aktive, energjike

Bleta, bletëz

Zëvendëse, përfaqësuese

Fituese, ajo që arrin sukses

E begatshme, e freskët, e ndieshme

Që zbukuron, që shkruan bukur

shërbëtore

E pastër, e sinçertë

Vjershëtare, këngëtare

Këndshmëri, butësi

E apstruar, e pastër, e kulluar

E shpëtuar

E pastër

Njerëzore, e vetmuar, e ndershme

Banuese, banore

Shqiponjë e vogël

Organizatore, shkrimtare

Rreshtore, vjeshtare

Vërejtëse, garuese, rivale

Arsimuese, authoritative, e ndershme

E familjes fisnike, shembëlltyre

E barabartë, rivale

Shoqe, mikeshë e besueshme

Rrallëse, e rrallë, copë ari

Trime, guximtare

Sukses

Bujare, fisnike

E rëndësishme, trime

E suksesshme, e qëndrueshme

E freskët, e re

Yll feje

Vajzë apo grua me sy të mëdhenjë

Depërtuese, ndikuese

Ftimi, profit

E zgjedhur, e bukur, e çmuar

Lumë i fesë, shtrati i fesë

Fat, mirëqenie

Lulzime, shkëlqyese, e ndritshme

Fitim, dhuratë

Prijëse, e para

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Aromatike, erë e mirë

Luledielli

Fisnike, familjare

Ndëihmëtare, dalëzotëse

E sinçertë

E aftë, e kuptueshme

Yjore

E përshtatshme

Pastërti

Pastërti shpirti

E ndershme, e pastër

Mysafire, banore

Predikuese, ajo që tërhek vërejtjen

Kërkuese, dëshiruese

E komotshme, e kënaqshme

Bukuri, e bukur

Dritë, shkëlqesi

E ndritshme

ndihmuarëse

“P”

Pakize……………….

Pashije……………..

Pemba……………..

(tur)

(tur)

(per)

E përhershme, e përjetshme

Pashallare, e familjes së pashallarëve

Pambuk

“R”

Rabihe………………

Rabije………………

Rafide………………

Ragibe……………

Rahile………………

Rahime…………….

Raide……………….

Raife………………

Raije……………….

Rehabe…………….

Rehide……………….

Razije………………….

Reife………………….

Refike……………….

Refak……………….

Rejhane………….

Remize…………….

Remze………………

Remzije…………….

Resule…………….

Reshade…………….

Reshide…………….

Retibe……………….

Reufe………………..

Resmie……………..

Resmije…………….

Ridvane…………….

Rifate………………..

Rijade……………….

Rushde……………..

Rufadije…………….

Rukije……………….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që fiton, e dobishme

Pranverore

Ndihmëtare

Që dëshiron, lakmitare

Udhëtare

E mëshirshme

Hulumtuese, prijatare

Ngushllyese, zemërbutë

Kujdestare, ruajtëse

Gjerësi, diapazon

Delicate, e butë

E kënaqshme, e pajtueshme

E mëshirshme

Shoqe e rrugës, bashkëudhëtare

Shoqëri e rruges

Bozilok, bimë me aromë

E çmuar, e respektuar

Alegori, shenjë, simbol

Simbolike, alegorike

Emisare, ambasadore

Pjekuri në të kuptuar, urtësi

Që shkon rrugës së drejtë

E freskët

E butë, e mëshirshme

Ajo që fotografon, bën shemë

Legale, zyrtare

Prirje, kënaqësi, melaqe e Xhennetit

Ndër, pozitë e lartë

Ushtrim, pushim, rekreacion

Rregullshmëri, vetëdije, nder

Ndihmëse, sexhde nën shaël, ngritje

Ajo që përparon, përparimtare

“S”

Sabahe………………

Sabahate………….

Sabahije……………

Sabihe……………….

Sabije……………….

Sabire……………..

Sabrije…………….

Sabre……………..

Sabrudine…………

Sabure……………..

Saberxhane……..

Sadefe………………

Sadete……………..

Sadber………………

Sadije………………

Sadike……………..

Sadine………………

Sadra……………….

Sadrudine…………

Sadudine…………..

Saxhide……………..

Safe………………….

Safere……………….

Safete……………….

Savfete…………….

Safije………………….

Safite………………….

Sahibe………………..

Saibe………………..

Saide…………………

Saime………………

Sakibe………………

Salihe……………….

Salime………………

Samije………………

Samide……………..

Samihe……………..

Samile……………….

Samire……………….

Samre……………….

Sanide………………

Sanihe……………….

Seade………………

Seadete……………

Sanije…………….

Sare………………….

Sebile………………

Sedade……………..

Sedide……………..

Sehavete………..

Sehije………………..

Seide………………..

Sejfudine…………

Sejda………………..

Selame……………..

Selma ……………….

Selvete…………….

Selvije……………..

Selime………………

Selve………………..

Semihe…………….

Semine……………..

Semra……………..

Sena…………………

Seniha……………….

Senije………………

Sevde……………….

Sevdije…………….

Sidika……………..

Sidrete…………….

Sifete……………….

Silme……………….

Silmije………………

Suade………………..

Subahe……………..

Sumeja……………

Subhije……………..

Sulltane…………….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agime, agimore

Notuese, ajo që noton

Bukuri, freski

Evidente, e qartë, e bukur

Vashëz

E dueueshme

E durueshme, e qëndrueshme

E durueshme

E durueshme në fe

E durueshme

Durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti

Margaritare

Fatlume, mirëqenie, sukses

Fat-këndej

Fatlume, me fat

E vërtetë, e sinçertë

Shërbëtore

Gjoks, zemër

Gjoks, parim, esencë feje

Lartësi feje, fat feje

Që bie në sexhde ndaj All-llahut

Kthjelltësi, qartësi, përzemërsi

Emër i muajit të dytë hixhri

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, reale, e drejtë

E dhurueshme, e butë

Kolege, bashkëshorte, autore, mike

E drejtë, precizja, e gjithanshme

Prijëse

Agjëruese, e lirë, jo e thurrur

E afërt, praën, e shkëlqyeshme

Ajo që bën mirë, përmirëson

E shëndoshe, e rregullt

E lartë,e ngritur

E fuqishme

E butë, zemërgjërë

Ndihmëse

Bashkëbiseduese, ngjyrë bjonde

E flaktë, zeshkane

Që beson, që ka besim

Gëzim, fatlume

Fatlume, mirëqenie,sukses

Fatlume, mirëqenie,sukses

Ujitëse, ajo që sjell ujin

Gëzuar, gëaim, e gëzueshme

Rrugë, mjet, mënyrë, metodë

Koncize, precise

Koncize, precise

Zenërgjërësi

Zemërgjërë

E sukseshme, fatlume, gëzime

Shpatq e fesë

Zonjë

Përshëndetje, paqe

Paqe, siguri, qetësi

Qetësuese, rehatuese, paqësore

Ajo që i takon qetësisë, paqes

E shëndoshë, pa të meta

Ngushëllim, kënaqësi

Zemërgjërë

E shtrenjtë, më vlerë të lartë

E flaktë, zeshkane, e murrtë

Pozitë e lartë, shkëlçim

E zgjedhur, e pastër

E lartë, e bukur, e pashme

Esmere, ngjyrë zeshkët

Zeshkane, zonjushë

Shumë e sinçertë

Lotus, bimë që ka lule të bukura

Cilësi, veçori, veti, karakteristikë

Paqë, siguri, qetësi, Islam

Paqedshëse

Fatlume

E bukur, e dashur

Shpend i ri i vogël

E hareshme, ajo që i takon agimit

princezë

“SH”

Shaqire……………..

Shahide…………….

Shahine……………

Shahsije……………

Shahsudine………

Shaire………………

Shamile……………

Shame……………..

Shadije……………..

Shahindere………

Shaha……………….

Shebibe……………

Shefike…………….

Shefkete…………..

Shehide…………….

Shehrizade………

Shejla…………….

Shejme…………….

Shekure……………

Shelule…………….

Shemsa…………….

Shemsudine…….

Shehzade………….

Shehrije…………….

Shemsije………….

Sherife…………….

Shevale……………

Shevka……………

Shihabe…………….

Shuhra…………….

Shuhrete………….

Shurete…………….

Shukrije…………….

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Falënderuese

Dëshmitare, e pranishme

Skyftere

Personalitet, individualitet

Që i takon fesë, person fetar

Poeteshë, përpiluese, që ka intuitë

Universale, e gjithkapshme

Beng

E gëzuar

Skyftere

Mbretëreshë

Rini, rineshë, e re

E bashkëndieshme

Simpati, ngushëllime

Dëshmitare, vërtetuese

Qytetare, sheherli

Pishë bregtetare

Që ka rini

Shumë falënderuese

E lehtë, e thuktë e këndshme

Diellore

Diell feje

Fëmi prince, princ apo princezë

Mujore, ndërsa tur. fetare

Diellore

Fisnike, e zgjedhur

Emër (muaji i 10 hixhri)

Lakmi, dëshirë e fortë

Flakë, yll

Reputacion, nam, famë, zë

Reputacion, nam, famë, zë

Në zë, e popullarizuar

falënderuese

“T”

Tafile………………

Tahire………………..

Tahsine……………..

Tahure……………….

Taibe………………….

Talhe……………….

Talibe……………….

Temame…………..

Temine…………….

Tajibe……………….

Tenzile………………

Teufike…………….

Tevabe…………….

Tiba………………….

Tufejle………………

Tevfike……………..

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijërore, foshnjore

Ajo që pastron, e pastër

Përmirësuese

Që pastrohet

Penduese, e padyshimtë

Lloj lule, lulëzim i palmës

Nxënëse, ajo që kërkon ditur

Plotë, përsosur

Garancë për siguri, garantim

Në zë, e popullarizuar

Lëshim, dërgim, shpallje, komentim

Ndihmë, sukses, epilog

Që shumë pendohet

Mirësi, jashtëzakonshmëri

Fëmijërore, foshnjore

E përpuethshme, e pajtueshme

“U”

Ubejde……………..

Ulfete……………….

Urvete……………..

Umihane…………..

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Robëresh e vogël

E adaptuar, e dashur, e afërt

Çmueshmëri, që se le tokën e vetë e ëma e Hanies

“V”

Vafike………………..

Vahdete…………….

Vahibe………………

Vahide………………

Vakije……………….

Vamike…

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja