Namazi

Namazi eshte shtylla e dyte nga shtyllat e Islamit.Ai eshte lidhje ndermjet robit dhe Zotit te tij.Ai qe e le namazin, e ka prere lidhjen me Zotin e tij te madherueshem,i cili na urdheron qr te kryejme namazet e detyrueshme ne kohet e caktuara.Allahu i madheruar thote:"Vazhdoni rregullisht namazet(faljet)e edhe ate namazin e mesem dhe ndaj Allahut jeni respektues(ne namaze)." (suretu BEKARE:238)Abdullah bin Mes'udi,Allahu qofte i kenaqur prej tij,ka thene:"e pyeta te derguarin e Allahut s.a.v.s ,se cila eshte vepra me e mire.I Derguari i Allahut tha:"Eshte namzi ne kohen e tij...."

      TE MIRAT E NAMAZIT

      Ebu Hurejra,Allahu qofte i kenaqur prej tij ka thene:"e degjova te derguarin e Allahut s.a.v.s tek thoshte:"mendoni sikur nje lume te kaloje para portes te ndonjerit prej jush dhe ai lahet ne te pese here ne dite.A mbetet gje nga papastertit e tij?"-Jo,nuk mbetet"-thane te tjeret.Dhe ai vazhdoi:"Po keshtu jane te pese namazet me to Allahu i fshin mekatet."

     PASOJAT E LENIES SE NAMAZIT
      Muslimani ka per detyre te kujdeset per te pese namazet e perditshme.Lenia e tyre eshte shume e rende.Xhabir bin Abdullah,Allahu qofte i kenaqur me te ka thene:"Muhamedi s.a v.s thoshte se:"Dalimi midis njeriut besimtar dhe ati jobesimtar eshte lenia e namzit.Enesi,tregon se i derguari i Allahut s.a.v.s ka thene:"namzi eshte gjeja e pare per te cilen robi jep llogari diten e kijametit.Nese namazi i tij eshte ne rregull,te gjitha punet e tij,ne dashte Allahu,do te dalin ne rregull.Dhe ne qofte se namzi i tij nuk eshte ne rregull,ateher jane pavlere te gjitha punet e tjeta te njeriut."Ndersa Abdullah bin Omeri,Allahu qofte i kenaqur me te,thote se Muhamei a.s e permendi nje dite namazin duke thene:"Kush e ka kryer rregullisht namazin, ky behet per te drite si argument dhe shpetim ne diten e kijameit.Ndersa ai qe seshte kujdesur per namazet,ai nuk do te kete as drite, as argument e as shpetim.Diten e kijametit ai mbetet bashke e Karunin,Faraonin,Hamanin dhe Ubej ibn Kalifin."
        KOHET E NAMAZIT
Namazi ka kohe te caktuar.Ai mund te kryhet vetem mbrenda kohes se caktuar dhe jo para hyrjes se kesaj kohe.Allahu i madherishem ka thene:"...Sepse namazieshte obligim( ne kohe),i caktuar per besimtaret."(suretu EN-NISAE:103)
Kohet jane:
1.Koha e namazit te mengjesit:nga drita e pare e agimit deri ne daljen e diellit.
2.Koha e namazit te drekes:nga casti kur dielli ka kaluar pak kupen e qiellit,derisa hija e cdo sendi behet e madhe sa vete sendi.
3.Koha e namazit te ikindis(mbasdites):nga koha kur hija e cdo sendi te behet sa vete sendi,deri ne perendimin e diellit.
4.Koha e namazit te akshamit(mbremjes)eshte:nga perendimi i diellit deri ne zhdukjen e plote te skuqjes se horizontit.
5.Kpha e namazit te jacise (darkes)eshte:nga zhdukja e skuqjes se horizontit ,deri ne mesnate.
          KUSHTET E NAMAZIT
Namazi ka nente kushte pa te cilat ose ne mungese te ndonjeres prej tyre,nuk mund te huhet ne namaz.Keto kushte jane:
1.Te jeshe musliman.
2.Te jeshe i shendoshe menderisht.
3.Te dallosh te miren nga e keqja.
4.Te pastrohesh nga jashteqitjet.
5.Te heqesh papastertit.
6.Te mbulosh pjeset e turpshme te trupit.
7.Hyrja e kohes.
8.Te drejtohesh kah kibla.

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja