Trajtimi i kafshëve në stilin Kinez

14/07/2009 08:36

Ata që nuk kanë mëshirë ndaj njerëzve si mund të kenë mëshirë ndaj kafshëve?!

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja