Studime ne agjerimin Islam

16/08/2008 15:29

 

   Dr.Sulejmani nga spitali Universitar i Amanit ne Jordani raporton se ka bere studime tek 2 meshkuj .muslimanet vullnetar dhe te shendoshe te cilet ishin te moshes 15 dhe 64 vjeçare,dhe 26 femra 16 deri 28 vjeçare.Studimet jane bere ne Ramazan te vitit 1404 Hixhri(perkatesisht ne Qershor-Korrik 1984).Atyre iu eshte matur niveli i kolesterolit ne gjak,testostaromit.Na,K,Urese,Glukoza,Kolesteroli ne gjak,densiteti i larte lipoproteinor(HDL) densiteti i ulet lipoproteinor(LDL),trigliceritet etj.Osmoliteti i smeureve eshte matur ne fillim dhe ne fund te Ramazanit.Gjate matjeve eshte verjetur nje renie e peshes tek meshkujt prej 73.8+/-4.8 deri 54.6+/-4.2 kilogram(me pak se 0.05).Glukoza ne gjak eshte rritur prej 77.7 +/-23.6 mg/dl deri 84.5+/-11.1 mg/dl(me pak se 0.002).Parametrat tjere nuk kane treguar ndonje ndryshim te dukshem.
        Ndersa studimet e Dr.F.Azizi dhe asocacionet e tij nga universiteti i Shkencave mjekesore ne Teheran(Iran)sollen keto te dhena:
  Niveli i serumit per glukoze,biluridin,Ca,P,Proteina,albumine,FSH,LH,testosteron,produktin TSH,T5H,T4,T3;ishin te barabarta ne grupin e 9 meshkujve te shendetshem para dhe ne diten e 10-te,20-te dhe 29-te.D.m.th pesha trupore ka rene prej 65.4+/-9.1 ne 61.6+/-9.0 kg. ne diten e 29-te   Glukoza ne Serum ka rene prej 82+/-4 mg/dl ne diten e 10-te eshte rritur pastaj 76+/-4 dhe 84+/-5 ne diten e 20 -te dhe 29-te te agjerimit.Biliuridini eshte rritur prej   0.56+/-0.17 deri 1.43+/-0.52 mg/dl ne diten e 10-te dhe ka rene pastaj(1.1+/-0.4 ne iten e 20-te dhe 29-te).Te gjitha ndryshimet jane kthyer ne vleren   baze pas 4 jave agjerimi.Nuk eshte verejtur ndonje ndryshim ne nivelin Ca,P,proteinave,albumines apo ndonje hormoni tjeter.Prolaktina,TSH,ishin poashtu te pandryshuara.
    Ai konkludoi se:
a)Abstenimi apo largimi nga ushqimi dhe pijet per 17 ore ne dite mbrenda 29 diteve nuk e nderron gjendjen e hormoneve reproduktive mashkullore e as metabolizmin periferik te hormneve tiroide,dhe se
b)mbrojtja fizike.Muslimanet duhet te jene te vetedijshem per rendesine e ndryshimit te glukozes dhe biluridinit gjate Ramazanit.
    Nga dy sttudimet e pershkruara me larte,konkludojme se agjerimi nuk shkakton ndonje kunderefekt medicional,perkundrazi ,ka efekte te dobishme ne peshe dhe metabolizmin e lipideve.

Hit Counter by Digits

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja