Po të qëndroje para Pejgamberit a.s. vetëm një minutë ...

01/07/2009 21:29

Pjesë nga programi televiziv "Po të qëndroje para Pejgamberit a.s. vetëm një minutë ...", udhëhur nga Mahmud Masri.

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja