Përgojimi

05/10/2009 22:22

"...dhe mos përgojoni (mos bëni gibet) njëri-tjetrin; a mos ndonjëri prej jush dvshiron ta hajë mishin e vëllait të vet të vdekur?"[Kur'ani, Huxhurat: 12]

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja