PER C'FARE FLET KUR'ANI

30/06/2008 13:38

Kur'ani,fjala e fundit e shpallur nga Zoti ,eshte burimi paresor i besimit dhe i praktikes se çdo muslimani.Kur'ani merret me te gjitha temat te cilat u perkasin krijesave njerezore:me dituri,doktrine,adhurim,marreveshje,ligje etj.,por tema themelore eshte   raporti ndermjet Zotit dhe krijesave te Tij.Ne te njejten kohe,ai siguron udhezime dhe mesime te perimta per nje shoqeri te drejte,per sjellje te pershtatshme njerezore,dhe per nje sistem te paanshem ekonomik.

      Vini re se Kur'ani i eshte shpallur Muhamedit s.a.v.s. vetem ne arabisht.Prandaj,çfardo perkthimi tjeter ne anglisht,ne shqip ,a edhe ne ndonje gjuhe tjeter,nuk eshte Kur'an,e as version i Kur'anit,por para se gjithash eshte vetem perkthim i kuptimit te Kur'anit.Kur'ani ekziston vetem ne arabisht,siç eshte shpallur.

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja