Pendimi dhe kerkimi i faljes se mekateve tek Allahu

30/06/2008 13:56

Natyrisht se pendimi eshte obligim i forte ne Islam.Ne qofte se ne si muslimane kryejme ndonje mekat,padyshim qe perveq pendimit qe duhet ta bejme tek Allahu xh.sh,duhet edhe ta braktisim ate mekat.Nese kemi be mekat tek Allahu xh.sh ateher pendimi ka tri kushte:
1)Qe menjeher te largohemi nga mekati
2)Qe me zemer te behet pendimi.
3)Qe paluhatshem te vendoset qe asnjeher te mos i kthehemi te njejtit mekate.

    Ne qofte se ndonjeri prej ketyre kushteve nuk plotesohet ateher pendimi eshte i pavlefshem.
    Nese mekati ka te beje me ndonje njeri ateher pendimi ka kater kushte,tre qe i permendem me heret dhe (i katerti) eshte qe borxhin tia ktheje atij qe i ka borxh.
    Allahu xh.sh ne Kur'an Thote:"...Dhe te gjithe pendohuni tek Allahu,o besimtare ndoshta do te shpetoni"(Nur:31)
     Nga ky ajet kuptojme se te gjithe besimtaret duhet te bejne teube (pendim)ne menyre qe te jemi te shpetuar,siç transmeton Ebu Hurejre r.a. i cili thote se e ka degjuar te Deguarin e Allahut s.a.v.s. duke thene:"Pasha Allahun une i drejtohem me teube dhe istigfar Allahut per meshire dhe falje me teper se shtatedhjete here ne dite" 
 
Poashtu Ebu Hamze Enes Ibni Malik elEnsarij r.a. sherbetori i te Derguarit sa.v.s. thote se Alejhiselami ka thene:"Allahu me teper gezohet  per pendimin e robit te vet sesa do te gezohej ndonjeri prej jush kur do ta gjente deven e humbur ne shkretetire,pa uje dhe fryte"
 

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja