Nxitja në dhënien e sadakasë

05/10/2009 22:14

Mësime nga profeti ynë Muhamedi a.s."Mbrohuni nga zjarri qoftë edhe me gjysmë hurme..."

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja