Mos lut tjetër pos All-llahut

21/08/2008 18:38

Thuani atij ,të humburit q'ë lut pos Allahut ,
që është i frikesuar ,ne humnerë ,e eshte mangut:
O ti qe lut tjeter pos Allahut a nuk bindesh
Se lutja eshte ibadet ,e per kete ne zjarr do te gjindesh


A harrove se ti je rob i Tij dhe i varfer tek Ai?
e lutja qe behet per Zotin eshte ne librin e Tij .
Allahu eshte me afer se cilindo qe lut tjeter,
Ai te pergjigjet drejt e s'do ndermjetes .

A mos mesove te lusish tjeter ne sunnetin?
apo ne lutjen tende ndoqe djallin e te mbeturin
Nese prej atij qe e luten je i udhezuar ,
atëher se paku bjerr nje shembull te argumentuar !


Pasha Allahun ,sahabet nuk leten kend pos Tij ,
as qe u afruan tek Ai me idhujtari
sepse kjo eshet politeizëm,
ikni nga ky ves e jetoni ne monoteizëm.

Dashuria e afrimit tek Ai nuk eshte me hamendje ,
por me devotshmeri ,miresi e permendje.
ky eshte libri i Allahut qe tregon imanin,
a mos vërejtje në të të thote :te ndermjetesosh filanin ?

Ndermjetesimi ne Kuran eshte ne qartesi ,
nese je i zgjuar kupton se eshte dy llojesh me siguri ,
ndermjetesimi i besimtarit me respektin ndaj Allahut ,
me vepra te mira e besim ne cilësit e Tij qe s'i perngjanë
kurgjahit
 

 

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja