C'fare thote Islami per diten e Gjykimit

30/06/2008 13:41

Sikurse te krishteret,muslimanet besojne se jeta e tanishme eshte vetem pergatitje prove per realitetin e ardhshem te ekzistences.Jeta eshte nje sprove per secilin individ per jeten pas vdekjes.Do te vije dita kur tere gjithesia do te shkaterrohet dhe te vdekurit do te ringjallen per tu gjykuar nga Zoti.Kjo dite do te jete fillimi i jetes pambarim.Kjo dite eshte dita e gjykimit.Ate dite,te gjithe njerezite do te shperblehen nga Zoti,ne perputje me besimin dhe veprat e tyre.Ata qe vdesin me besim se "Nuk ka zot te vertet perveq All-llahut se se Muhamedi s.a.v.s. eshte i Derguar(Profet)i Zotit" dhe jane musliman,do te shperblehen ate dite dhe do te hyjne ne Xhenet pergjithmone,siç ka thene Zoti:"Si e mohoni All-llahun, e dihet se ju ishit të vdekur, e Ai ju ngjalli, mandej ju bën të vdisni e pastaj ju ringjall, e mandej tek Ai do të ktheheni?"(KURAN,2:28)

      Por ,ata   qe vdesin duke mos besuar se "Nuk ka zot te vertet perveq All-llahut se se Muhamedi s.a.v.s. eshte i Derguar(Profet)i Zotit",ose nuk jane musliman,do te humbasin Xhenetin(Parajsen) pergjithmone dhe do te dergohen ne zjarrin e ferrit(Xhehenemit).Siç ka thene Zoti:"E, kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do ti pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpruarit"(KUR'AN,3:85)

  Dhe Ai ka thene:

"Ata që nuk besuan dhe vdiqën si mosbesimtarë, asnjërit prej tyre nuk do t'u pranohet për kompensim, qoftë edhe plotë faqen e dheut ari. Ata i pret dënim dhëmshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtarë."

  Dikush mund te pyese:"Mendoj se Islami eshte fe e mire,por nese do ta pranoja Islamin,familja ime,shoket dhe njerezite tjere do te me persekutonin dhe do te talleshin me mua.Pra,nese une nuk perqafoj Islamin,a do te hyje ne Xhenet dhe a do te jeme i kursyer nga zjarri i Xhehenemit?"

    Pergjigjeja qendron ne ate qe ka thene Zoti ne ajetin   vijues:"Dhe kushdo qe kerkon ndonje   fe tjeter perveç Islamit,ajo kurre nuk do ti pranohet atij,dhe ne boten e pastajme do te jete prej te humburve."

      Jeta qe jetojme sot eshte shume e shkurter.Jobesimtaret ne diten e Gjykimit do te mendojne se jeta qe e kaluan ne toke ka qene vetem nje dite a vetem nje pjese e saj,siç ka thene Zoti ne Kur'an:"Ai thotë: "E sa vjet keni kaluar në tokë?"Ata thonë: "Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, pyeti ata që dinë numërimin!"(KUR'AN,23:112-113)

    Dhe ai ka thene:"A menduat se Ne u krijuam kot dhe se nuk do ktheheni ju te Ne?I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtet, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit bujar."(kur'an,23:115-116)

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja