Aspektet mjekesore te agjerimit ne Islam

16/08/2008 15:31

 Ka me shume se nje miliard musliman ne bote,perfshire ketu edhe 8 milion ne Ameriken Veriore.Shumica e tyre e zbatojne agjerimin gjate muajit Ramazan.Ata agjerojne jo per te humbur peshe apo per ndonnje dobi tjeter mjekesore,por sepse agjerimi u eshte urdheruar me Kur'an:"O ju qe keni besuar,agjerimi u eshte bere obligim,sikur qe ishte oblihim per ata qe ishin para jush".Kur'an:2:183
    Duke u bazuar ne ligjin Islam,femijet nen moshen 12 vjeçare,te semuret ,udhtaret,grate te cilat jane me menstarucione,lehonat,nenat me femije ne gji jane te liruar nga agjerimi.Agjeruesit,perveç qe jane te obliguar ti shmangen ushqimit dhe pijeve,ata jane te obliguar te largohen edhe nga mardheniet intime,pirja e duhanit,sjelljet e pahijshme mbrenda kohes sa jane agjerueshem.Veç kesaj gjate Ramazanit,ata duhet te shtojne devotshmerin;duke shtuar namazet,bamiresin,leximin e Kur'anit,dhe te gjitha veprimet e mira.
    Ushqimi eshte i nevojshem per ti siguaruar trupit energji per shfrytezim te menjehershem.Kjo behet me tretjen e karbohidrateve,siç eshte sheqeri i zakonshem.Teprica e Karbohidrateve te cilat nuk mund te shfytezohen jane te deponuara si shtese ne indin muskulor dhe si glikogjen ne melqi per shfrytezim ne te ardhmen.
      Insulina;hormon i pankerasit,rregullon nivelin e   sheqerit ne gjak dhe si rrezultat edhe glikogjeni ne melqi.Qe te jete efektiv   insulina duhet te kete lidhje me vende tjera te quajtura "pranues-akceptor". Njerezite qe kane dhjam iu mungojne akceptoret ,ose i kane te bllokuar .Prandaj nuk mund ti perdorin insulinat e tyre.Kjo mund ti shpie glikozat ne jotolerance.Kur dikush agjeron ose zvoglon ne menyre drastike marrjen e karbohidrateve,kjo shkakton uljen e sheqerit dhe insulines ne gjak.Kjo shkakton renjen e glykogjenit nga melqia,si pasoje pamundeson sigurimin e sasise se mjaftueshme te glykozes dhe zvogelon   yndyren nga indet dhajmore;poashtu te nevojshme per energji trupore.Na bazat e fiziologjise njerezore jane pershkruar keto qe u thane me larte.Dietat e pjesshme apo kotogjenike jane trilluar per efikasitetin e kontrollimit te peshes.Keto dieta sigurojne vleresimin e shumes se proteinave ne doze te ndara me disa gllenjka uji,multivitamina etj.Keto efektivisht e zvoglojne peshen   dhe sheqerin ne gjak ,por per shkak te efektit anesor te tyre,duhet te perdoren nen mbikeqyrjen e fiziologeve.

Hit Counter by Digits

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja