Ç’ËSHTË ATEIZMI DHE Ç’ËSHTË STATUSI I ATEISTIT NË ISLAM?

30/06/2008 14:42

Ateizmi eshte largimi dhe devijimi nga e verteta,net e gjitha qeshjet e besimit dhe komentet e tija,i larguari nga rruga e Allahut.Poashtu edhe kundershtari dhe ai qe shpreh dyshim ndaj ekzistences se Tij quhet ateist.Ketu se pasi hyne ata qe mohojne ekzistencen e Allahut,ai qe i ben shok Allahut dhe krahas Tij e barazon dike tjeter me Allahun dhe e shejnteron ate,e madheron,e lut, e don,vepron dhe punon sipas parimeve dhe ligjeve te cilat jane ne kundershtim me ligjin e All-llahut.

 


Gjithashtu ai i cili mundohet qe tekstet Kur’anore dhe hadithet ti shpjegoje dhe ti komentoje sipas mendjes dhe hamendjes se tij,ai ka shtremberuar ne cilesit,fjalet dhe emrat e Allahut xh.sh. gjithashtu ka marre neper kembe fjalet e Muhamedit a.s.
Allahu xh.sh thote: "Allahu ka emra me te mire,andaj Ate thirnie me ata e hiquni nga ata qe bejne shtremberime me emrat e Tij.Ata kane per tu shperblyer(me denim)per veprimet e tyre”KUR’AN.El-A’raf:180)

Ne lidhje me fjalen “shtremberim” Katadeja thote se ka te beje me te pershkruarit shok Allahut xh.sh ne emrat e Tij.

Iben Abbasi thote se fjala “shtremberim” ose ateizem don te thote:pergenjeshtrim.

Allahu xh.sh. thote: "Ata qe sulmojne argumentet tona nuk mund te na fshehin.”KUR’AN.Fusilet:40)

Gjithashtu Iben Abbasi thote:shtremberim apo ateizem eshte VENIA E FJALES JO NE VENDIN E VET,ndersa Katadeja thote:shtremberim apo ateizem eshte:MOHIM dhe INATI.

Gjithashtu ai i cili pohon se feja nuk eshte ne gjendje ten a çoje te e verteta,dhe se kete e ben mendja.Ky pohim eshte i shtremberuar sepse i ka dhene perparesi mendjes para fese Islame.

Qendrimi i Islamit ndaj ateistit ndryshon sipas shkalles se shtremberimit,p.sh ateisti i cili refuzon ekzistencen e Allahut ose refuzon diçka nga emrat apo cilesit e Tija absolute,ky njeri shte QAFIR.

Ateisti i cili lut dike tjeter perveç Allahut ose kerkon ndihme prej te vdekurve,ky i ka pershkruar shok Allahut(ka bere shirk).

Ateisti i cili ndryshon emrat dhe cilesit absolute te Allahut qe permenden ne Kur’an dhe ne hadithe ,ky njeri eshte ne humbje te qarte.

O ZOT RUANA NGA GJITHA LLOJET E ATEIZMIT DHE DEVIJIMET

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja