Rrefime te verteta

MARGARET MARCUS, shkrimtare (Nju-Jork, SHBA)

08/10/2008 15:28
“E kush kërkon fe tjetër përveç Fesë Islame, atij kurr­sesi nuk i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit.” (Kur’ani, 3:85) Me këtë ajet nga Kur’ani i Madhërueshëm, që është Fjala e All-llahut, e fillon librin e saj me titull Islam and Modernism (Isla­mi dhe Modernizmi),...
>>

FATIME KAZUEI (Tokio, Japoni)

08/10/2008 15:28
Japonezët atdheun e tyre, të cilin e duan shumë, e quajnë Nipon, që në gjuhën shqipe do të thotë: Vendi i lindjes së Die-llit. Por, në Japoni po shndrit një Diell tjetër, rrezet e të cilit po i ngrohin zemrat dhe po i ndriçojnë shpirtrat e qindra, mijëra ja­pone­zëve, në çdo skaj të vendit të tyre...
>>

JOHN WEBSTER, filozof (Angli)

08/10/2008 15:27
Kam lindur në Londër dhe jam rritur e edukuar si i krish­te­rë, por me bindje protestante. Në vitin 1930, si çdo i ri, fillova të ballafaqohem me prob­lemet e jetës dhe në këtë kohë i vërejta dobësitë e Krishterimit. Krishterimi është një dualizëm i cili e paraqet botën si mëka­tare dhe kërkon...
>>

ANTONIO CARIOVATO, filozof (Itali)

08/10/2008 15:26
Quhej Antonio Cariovato, 29 vjeç, italian nga Roma. Pasi e pra­noi Fenë Islame, pas një studimi serioz, ndërroi emrin dhe tani quhet Salah Eddin. Ka kryer filozofinë dhe është speciali-zuar në të, por të Vërtetën e gjeti në Fenë Islame. Rrjedh nga një familje konservatore italiane. Të gjithë...
>>

FADLULLAH WILMONT, historian (Australi)

08/10/2008 15:25
Religjioni në shumë vise të Australisë, ku unë kam lindur, nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm në jetën e njerëzve. Shumi-ca e banorëve të saj janë ate­istë. Në këtë mjedis jam rritur. Kur i fillova studimet në universitet lexova disa libra shken­corë. Njëri prej tyre ishte vepër e autorit frëng,...
>>

DONALD S. ROCKWEL, poet, kritik letrar (SHBA)

08/10/2008 15:24
Rrezet e Dritës së Vërtetë, rrezet e Fesë Islame, po depër­toj­në në çdo skaj të botës, bile edhe në shte­tin më të zhvilluar, më të fuqishëm e më demokratik, siç e konsiderojnë veten Shte­tet e Bashkuara të Amerikës. Listës së gjatë iu shtua edhe një musliman amerikan me emrin Donald S. Rock­well,...
>>

HATEM HOURI, gazetar (Bejrut, Liban)

08/10/2008 15:24
Vlerat shpirtërore të Fesë Islame po i përshtaten natyrës nje­rëzore edhe në këtë kohë të zhvillimit spektakular dhe arritjeve të larta shkencore. Thirrjes Islame po i përgjigjen po-zitivisht individë e grupe të tëra nga të gjitha anët e botës. Këto ditë, listës së gjatë të besimtarëve muslimanë iu...
>>

MIJËRA FRANCEZË E PRANUAN ISLAMIN

07/10/2008 19:30
Agjencia Franceze e Lajmeve (AFP) kohëve të fundit raportoi se në Francë Islami po përhapet me shpejtësi të madhe. Kjo agjen­ci njoftoi se 30.000 deri më 50.000 francezë të strukturave të ndryshme e të besimeve të ndryshme pranuan Fenë Islame. Ba­zuar në njoftimet e kësaj agjencie, Kisha Kato-like...
>>

Një serb pranon Islamin

21/08/2008 17:11
  Më 27 korrik 2008 - e diel, në lokalet e Xhamisë haxhi Qazim në Shkup erdhi një i panjohur me qëllim që para hatibit të kësaj xhamie Ahmed efendiut t'a shpreh shehadetin dhe të pranojë Islamin si fe të tij. Në të vërtetë ai ishte një intelektual me origjinë serbe i cili që në kohën rinore...
>>

ALI SELMAN,doktor i mjekesose,(France)

01/07/2008 10:56
As profesioni im,doktor i mjekesise,as familja ime katolike,nuk me pergatiten ne rrugen shpirterore.Kjo ndodhi jo pse nuk besoja ne Zot,po pse mesimet e krishtera,ne veçanti ato katolike,nuk me lejonin te ndjesha ekzistencen e Zotit.Ndjenjat e mija si individ,ndaj Zotit me ndaluan ti besoj parimet...
>>
<< 1 | 2 | 3 >>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja