Fikh

Disa rregulla të ditës së xhuma

17/10/2008 21:08
  1. Leximi i sures Sexhdeh dhe Insan në namazin (farzin) e sabahut të ditës së xhuma. Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: “I Dërguari i Allahut në sabahun e ditës së xhuma lexonte suret  Sexhde dhe Insan” (Transmeton Buhariu). 2. Të shtuarit e salavateve mbi të Dërguarin (Paqja dhe...
>>

Rendesia e ezanit ne Islame

30/06/2008 13:34
  RENDESIA E EZANIT NE ISLAM  Edhe thirrjen(ezanin)tuaj për namaz ata e marrin për tallje e loje.Me këte vërtetojnë se janë që nuk kuptojne.(El-Maide:58) Në fillim të shpalljes së Islamit dhe organizimit të xhematit-bashkësisë,si dhe kryerjes së namazit bashkërisht me xhemat,kishte...
>>
<< 1 | 2

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja